Oppdatert: Klara har fått egen side
Avkom Jeppe Kull 2:
Viskarhults Lunetta "Klara"
Har fyttet til Borås
.
Mars 2012
6 uker
3 uker
3 uker
Født

2 uker

Vakkre mamma Linnea